Vyhľadávanie

DSH sa od svojho vzniku zapájalo aj do medzinárodných projektov. V súčasnosti zástupujeme Slovensko v projektoch Yerusha a Zločiny proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny.

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac

Holokaust - prečo sa o ňom učiť?

Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933-1945. Bolo realizované štátnymi inštitúciami nacistického Nemecka a s ním kolaborujúcimi režimami v Európe. Ako synonymum sa zvykne používať aj hebrejské slovo šoa (zničenie, záhuba). V období holokaustu boli v Európe prenasledovaní a vraždení tiež politickí odporcovia nacistov a ich spojencov, ...

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo od roku 2005 viacero vedeckých, ako aj odborných publikácií na tému holokaustu. Okrem vedeckých monografií z pera slovenských a zahraničných autorov vydalo DSH aj niekoľko dielov edície dokumentov Holokaust na Slovensku a vedecké zborníky. Publikačná činnosť patrí medzi dôležité prvky činnosti DSH. Na našej stránke prinášame jednak prehľad publikácií, ktoré sú dostupné na knižnom trhu na Slovensku a zároveň niektoré publikácie poskytujeme na stiahnutie.

 

Príbehy o židovskej identite

Autori: Éva Kovács, Júlia Vajda

Rok vydania: 2013

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu

DSH za podpory Nadácie EZRA a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. vydalo preklad odbornej publikácie autoriek Évy Kovács a Júlie Vajda Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek – Príbehy o židovskej identite.
Zobraziť viac

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo počas svojej existencie viacero vedeckých prác, odborných publikácií, ako aj  zborníkov z vedeckých konferencií. Tu ponúkame niektoré z našich titulov na stiahnutie vo formáte PDF.