Acta historica Posoniensia XII. Judaica et holocaustica 2. Arizácie v regiónoch Slovenska

Acta historica Posoniensia XII. Judaica et holocaustica 2. Arizácie v regiónoch Slovenska
Zostavovatelia: Eduard Nižňanský, Ján Hlavinka

Rok vydania: 2010

Vydavateľ: Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, Dokumentačné stredisko holokaustu