Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?

Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?
Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?
Autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner
Zostavovateľ: Ján Hlavinka
Rok vydania: 2023
Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu
Upozornenie: PDF verzia obsahuje vodoznak.

Stiahnuť