Spory o biskupa Vojtaššáka. Politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945

Spory o biskupa Vojtaššáka. Politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945
Autori: Ján Hlavinka, Ivan Kamenec

Rok vydania: 2008

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu