Žiadosť o informácie o obetiach holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu poskytuje informácie o prenasledovaní obetí holokaustu rodinným príslušníkom obetí. Poskytované informácie sú výsledkom archívneho výskumu.
Odborný garant: Mgr. Ján Hlavinka, PhD.

V prípade záujmu o informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@holokaust.sk