Vydané

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo od roku 2005 viacero vedeckých, ako aj odborných publikácií na tému holokaustu. Okrem vedeckých monografií z pera slovenských a zahraničných autorov vydalo DSH aj niekoľko dielov edície dokumentov Holokaust na Slovensku a vedecké zborníky. Publikačná činnosť patrí medzi dôležité prvky činnosti DSH. Na našej stránke prinášame jednak prehľad publikácií, ktoré sú dostupné na knižnom trhu na Slovensku a zároveň niektoré publikácie poskytujeme na stiahnutie.

 

Príbehy o židovskej identite

Autori: Éva Kovács, Júlia Vajda

Rok vydania: 2013

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu

DSH za podpory Nadácie EZRA a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. vydalo preklad odbornej publikácie autoriek Évy Kovács a Júlie Vajda Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek – Príbehy o židovskej identite.
Zobraziť viac