EHRI

 

Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie

Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastruje (EHRI) je podporiť komunitu bádateľov v oblasti výskumu holokaustu prostredníctvom budovania digitálnej infraštruktúry a vytvárania siete kontaktov medzi relevantnými odborníkmi. EHRI poskytuje digitálny prístup k rôznorodým, často rozptýleným, zdrojom týkajúcim sa holokaustu prostredníctvom Online portálu EHRI.
Zobraziť viac

Krátke filmy o EHRI

Predstavujeme tri filmy o European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktoré boli dosiaľ natočené. Každý z týchto troch filmov mal premiéru na niektorej z EHRI konferencií. Filmy sú v anglickom jazyku.
Zobraziť viac