Pracovný a koncetračný tábor v Seredi 1941–1945

Pracovný a koncetračný tábor v Seredi 1941–1945
Autori: Ján Hlavinka, Eduard Nižňanský

Rok vydania: 2009

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu