Slovensko 1938 – 1945

Od jesene 1938 do jari 1945 bolo Slovensko ovládané režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Už počas obdobia autonómie Slovenska (6.10. 1938–14. 3. 1939) zlikvidovali predstavitelia HSĽS demokraciu na Slovensku a zaviedli totalitný režim, ktorý obmedzoval základné občianske a ľudské práva obyvateľov Slovenska. Ľudácky režim na čele s Jozefom Tisom, od počiatku prenasledoval Židov žijúcich na území Slovenska. a jeho predstavitelia už v októbri 1938 deklarovali, že majú zámer robiť protižidovskú politiku podľa vzoru nemeckých nacistov.
Dňa 14. marca 1939 vyhlásili v Bratislave samostatný Slovenský štát, ktorý sa po prijatí ústavy (v septembri 1939) oficiálne volal Slovenská republika. Protižidovská politika bola štátnou doktrínou slovenského štátu a jednou z hlavných náplní jeho vnútornej politiky až do pádu režimu HSĽS na jar 1945. V dôsledku rozhodnutí a činov ľudáckych politikov zahynulo počas holokaustu približne 70 000 Židov, ktorí žili na území vtedajšieho Slovenska.