Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about The Holocaust in Central Europe

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about The Holocaust in Central Europe
Zostavovatelia: Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka

Rok vydania: 2012

Jazyk: slovenský, anglický

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu