SLOVENSKÝ VOJNOVÝ ŠTÁT A HOLOKAUST V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

SLOVENSKÝ VOJNOVÝ ŠTÁT A HOLOKAUST V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI
V januári 2013 sa na podnet iniciátorov projektu uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie Slovenského vojnového štátu – arizácie, deportácie a holokaust a na rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti.
Zber údajov zabezpečila agentúra Focus, výskum a jeho vyhodnotenie podporilo aj DSH.

Stiahnuť