Vyhľadávanie

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo od roku 2005 viacero vedeckých, ako aj odborných publikácií na tému holokaustu. Okrem vedeckých monografií z pera slovenských a zahraničných autorov vydalo DSH aj niekoľko dielov edície dokumentov Holokaust na Slovensku a vedecké zborníky. Publikačná činnosť patrí medzi dôležité prvky činnosti DSH. Na našej stránke prinášame jednak prehľad publikácií, ktoré sú dostupné na knižnom trhu na Slovensku a zároveň niektoré publikácie poskytujeme na stiahnutie.

 

Príbehy o židovskej identite

Autori: Éva Kovács, Júlia Vajda

Rok vydania: 2013

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu

DSH za podpory Nadácie EZRA a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. vydalo preklad odbornej publikácie autoriek Évy Kovács a Júlie Vajda Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek – Príbehy o židovskej identite.
Zobraziť viac

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo počas svojej existencie viacero vedeckých prác, odborných publikácií, ako aj  zborníkov z vedeckých konferencií. Tu ponúkame niektoré z našich titulov na stiahnutie vo formáte PDF.

Žiadosť o informácie o obetiach holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu poskytuje informácie o prenasledovaní obetí holokaustu rodinným príslušníkom obetí. Poskytované informácie sú výsledkom archívneho výskumu.Odborný garant: Mgr. Ján Hlavinka, PhD. V prípade záujmu o informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@holokaust.sk