Vyhľadávanie

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac

Príbehy o židovskej identite

Autori: Éva Kovács, Júlia Vajda

Rok vydania: 2013

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu

DSH za podpory Nadácie EZRA a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. vydalo preklad odbornej publikácie autoriek Évy Kovács a Júlie Vajda Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek – Príbehy o židovskej identite.
Zobraziť viac

Projekty a vzorové hodiny

DSH v rokoch 2006 – 2012 vypracovalo pre ministerstvo školstva systematický vzdelávací program pre učiteľov stredných škôl. Obsahoval semináre a workshopy na Slovensku a v spolupráci so zahraničnými partnermi v Českej republike (Památník Terezín), Nemecku (Haus der Wannsee-konferenz) a v Izraeli (Medzinárodná škola Yad Vashem).Aktuálne metódy a techniky vzdelávania, ako aj tematické okruhy boli ná...

Dokumentačné stredisko holokaustu zhromažďuje archívne dokumenty, ktoré sú svedectvom  o holokauste a jeho dôsledkoch. Od roku 2008 DSH realizuje archívny výskum v rôznych archívoch na území Slovenskej republiky. Počas svojej existencie sme sa podieľali aj na identifikácii a sprístupnení neznámych dokumentov. V roku 2009 napríklad DSH pomáhalo s identifikáciou  a prezentáciou dovtedy neznámych evidenčných denníkov koncentračného tábora v Seredi z rokov 1944 - 1945, objavených v Slovenskom národnom archíve.
V tejto časti web-stránky bude DSH postupne zverejňovať výber z dokumentov, ktoré zhromaždilo počas svojej činnosti. Jednotlivé dokumenty budú kategorizované. Ako prvé postupne zverejňujeme protižidovské právne normy prijaté ľudáckym režimom na Slovensku v roku 1939.

Kategórie