Vyhľadávanie

Slovenská republika (1939 - 1945)

vznikla 14. 3.1939 na základe zákona o samostatnom slovenskom štáte a na jeho čele stál Msgr. Jozef Tiso. Základným heslom štátu i strany bolo „jeden boh, jeden národ, jedna strana…”. Slovenský štát mal totalitný charakter s fašistickými prvkami. Navonok zachovával základné prvky parlamentnej demokracie: existencia systému viacerých politických strán (HSĽS, Deutsche Partei, Maďarská strana na Slov...

Deportácie Židov zo Slovenska

Nútené vysťahovanie - spôsob konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Prvým pokusom o takéto riešenie bolo nariadenie ministerského predsedu J. Tisu krátko po Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bolo, že Slovensko bolo nútené odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Z tohto neúspechu slovenskej vlády boli obviňovaní najmä Česi a Židia. 4.11.1938 J. Tiso nariadil odsun nemajet...

Slovakia 1938-1945

From autumn 1938 till spring 1945 regime of Hlinka Slovak People's Party (HSĽS; members of the party were called “Ľudáci” = Ľudáks) ruled Slovakia. During the initial period, the period of autonomy of Slovakia within Czechoslovak Republic (October 6, 1938 - March 14, 1939), Ľudáks destroyed the democracy and introduced the totalitarian regime which limited basic civil and human rights in Slov...