Projekty a vzorové hodiny

Seminár v Yad Vashem, Jeruzalem, 2008. (Dokumentačné stredisko holokaustu)DSH v rokoch 2006 – 2012 vypracovalo pre ministerstvo školstva systematický vzdelávací program pre učiteľov stredných škôl. Obsahoval semináre a workshopy na Slovensku a v spolupráci so zahraničnými partnermi v Českej republike (Památník Terezín), Nemecku (Haus der Wannsee-konferenz) a v Izraeli (Medzinárodná škola Yad Vashem).
Aktuálne metódy a techniky vzdelávania, ako aj tematické okruhy boli následne spracované do metodických listov Vzdelávanie o holokauste (2007, 2008, 2009, 2012) a do príručky Najlepšie projekty učiteľov – multiplikátorov (na stiahnutie TU).

Pre učiteľov plánujúcich vzdelávaciu exkurziu do Múzea Auschwitz-Birkenau je k dispozícii metodická príručka TU.Seminár pre u
Účastníci seminára. (M. Mojtová.)čiteľov, Trenčín 23. a 24. októbra 2015
DSH v spolupráci s absolventkou školy PAIDEIA (The European Institute for Jewish Studies in Sweden) Soňou Horvatovičovou zorganizovalo dvojdňové pracovné stretnutie absolventov Medzinárodnej školy Yad Vashem v Izraeli.

Dvadsiati učitelia stredných aj základných škôl z celého Slovenska, ktorí absolvovali trojstupňové vzdelávanie DSH zavŕšené štúdijným pobytom priamo v Yad Vashem (v decembri 2012) sa stretli po troch rokoch na follow up seminári. Program bol pripravený tak, aby každý mal priestor na prezentáciu aktivít, ktoré realizoval na svojej škole od roku 2012. Dostatok času bol venovaný diskusiám o pozitívnych, ale aj negatívnych skúsenostiach učiteľov, o ťažkých otázkach spojených s výučbou holokaustu, aj reakciách žiakov i kolegov, ktoré sprevádzajú ich snaženie na škole. Metodologická časť bola venovaná práci s hraným filmom pri výuke o holokauste. Na príklade filmu Dáma v zlatom vypracovávali učitelia v malých skupinách otázky, úlohy a postupy, ako by pracovali so svojimi žiakmi po zhliadnutí tohto filmu. Diskutovali o výbere filmu, možnostiach, pozitívach aj úskaliach, ktoré práca s hranými filmami s tematikou holokaustu prináša. Druhý deň seminára zavŕšila prednáška a následná diskusia s odborníkom na problematiku holokaustu Ivanom Kamencom z Historického ústavu SAV. Učitelia mali príležitosť klásť otázky týkajúce sa nielen historického fenoménu šoa, ale diskutovali aj o podobách reflexií holokaustu v spoločnosti a kultúre na Slovensku.