DSH

Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) je pridruženou organizáciou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO). Vo svojej súčasnej podobe vzniklo v roku 2005.

Prvý podnet pre vznik DSH dala ešte v roku 1992 pani Hilda Hrabovecká, žena, ktorá bola prvým transportom v marci 1942 deportovaná do Auschwitzu.  Od podnetu k naplneniu cieľa však viedla dlhá cesta. V roku 1999 začal fungovať rovnomenný spoločný projekt Židovskej náboženskej obce Bratislava a Nadácie Milana Šimečku. Časom sa ukázala potreba transformovať tento projekt na stabilnú inštitúciu. Aj v tomto smere sa prejavili zásluhy pani Hraboveckej. S príznačnou vytrvalosťou podnikala konkrétne kroky, aby získala potrebnú podporu a finančné prostriedky. Vo veľkej miere práve vďaka jej úsiliu a pochopeniu ÚZŽNO začalo v roku 2005 pôsobiť DSH ako organizácia.

Práca DSH je zameraná na bádanie o holokauste, šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite, jej mieste v  spoločnosti Slovenska v 20. a 21. storočí, aj o javoch súvisiacich s touto problematikou (antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia a rasizmus).

 

Naše úlohy a ciele:

  • výskum a dokumentácia
  • vzdelávanie a konzultačná činnosť
  • publikačná činnosť
  • adekvátne formy pripomínania
  • networking odborníkov a aktivistov
  • spolupráca s verejnosťou a médiami

 

V roku 2015 si Dokumentačné stredisko holokaustu pripomenulo 10. výročie svojho vzniku. Výsledky svojej práce prezentovalo v septembri tlačovou konferenciou  pri príležitosti Pamätného dňa obetí holohaustu a rasového násilia.  Materiály z tlačovej konferencie a mediálne ohlasy na ňu nájdete TU.

 

Výkonným a riadiacim orgánom DSH je Kuratórium:

PhDr. Peter Salner, DrSc. (predseda Kuratória),

Ing. Jaroslav Franek, CSc.,

Ing. Egon Gál, CSc.,

Ing. Tomáš Lang, CSc.,

Ing. Igor Rintel

Pracovníci DSH:

Mgr. Ján Hlavinka, PhD. (riaditeľ a štatutárny zástupca DSH, EHRI),

Mgr. Martin Posch, PhD. (historik, EHRI)

Hana Kubátová, PhD. (EHRI)

Jana Keeble (manažérka medzinárodných projektov),