Vyhľadávanie

Slovenská republika (1939 - 1945)

vznikla 14. 3.1939 na základe zákona o samostatnom slovenskom štáte a na jeho čele stál Msgr. Jozef Tiso. Základným heslom štátu i strany bolo „jeden boh, jeden národ, jedna strana…”. Slovenský štát mal totalitný charakter s fašistickými prvkami. Navonok zachovával základné prvky parlamentnej demokracie: existencia systému viacerých politických strán (HSĽS, Deutsche Partei, Maďarská strana na Slov...

Deportácie Židov zo Slovenska

Nútené vysťahovanie - spôsob konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Prvým pokusom o takéto riešenie bolo nariadenie ministerského predsedu J. Tisu krátko po Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bolo, že Slovensko bolo nútené odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Z tohto neúspechu slovenskej vlády boli obviňovaní najmä Česi a Židia. 4.11.1938 J. Tiso nariadil odsun nemajet...

Slovensko 1938 – 1945

Od jesene 1938 do jari 1945 bolo Slovensko ovládané režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Už počas obdobia autonómie Slovenska (6.10. 1938–14. 3. 1939) zlikvidovali predstavitelia HSĽS demokraciu na Slovensku a zaviedli totalitný režim, ktorý obmedzoval základné občianske a ľudské práva obyvateľov Slovenska. Ľudácky režim na čele s Jozefom Tisom, od počiatku prenasledoval Židov žijúc...