Oral History Documentation Project Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators.

Oral History Documentation Project Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators.
Projekt United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), so sídlom vo Washingtone, D. C., USA.
Predmetom projektu je výskum metódou oral history zameraný na spomienky nežidovských pamätníkov, očitých svedkov zločinov proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve.

Od roku 1996 boli v rámci projektu nakrútené rozhovory vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Ukrajine, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Moldavsku, v krajinách bývalej Juhoslávii (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko). Nedávno začalo nakrúcanie rozhovorov aj v Rusku, Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku.

Na Slovensku s USHMM spolupracuje DSH a Ústav etnológie SAV. Od roku 2011 dokumentujeme predovšetkým osudy lokálneho židovského obyvateľstva – ich prenasledovanie, väznenie, deportácie do zberných táborov, táborov nútených prác, ako aj arizovanie a rabovanie židovského majetku. Zaznamenávame spomienky na pôsobenie lokálnych predstaviteľov ľudáckeho režimu a členov Hlinkovej gardy, páchanie násilia na miestnych Židoch, ale aj na prejavy pomoci a záchrany.

Prvé nahrávky nájdete tu.


Fotogaléria