Nová online edícia dokumentov: Begrenzte Flucht

Nová online edícia dokumentov: Begrenzte Flucht

Jedným z cieľov projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktorého slovenským partnerom je Dokumentačné stredisko holokaustu, je poskytovať prehľad o archívnych fondoch a zbierkach, ktoré sú relevantné pre výskum holokaustu v nadnárodnom kontexte. Vybrané tematické okruhy budú v dohľadnej dobe spracované aj do špeciálnych verejne prístupných online edícií.

Prvou z nich, ktorá je už pre všetkých záujemcov dostupná na webovej stránke projektu EHRI, je edícia s názvom Begrenzte Flucht – Ohraničený útek. Už samotný titul naznačuje, že vybrané dokumenty sa týkajú otázky utečencov, v tomto prípade konkrétne prenasledovaných Rakúšanov, ktorí sa po „Anšluse“ v marci 1938 rozhodli opustiť svoju krajinu. Jedným z najdôležitejších útočísk sa stala Československá republika, v tom čase ešte demokratická, hoci aj jej piliere sa postupne začali otriasať v základoch. Situácia židovských utečencov na československých hraniach predstavuje doposiaľ menej známu či prebádanú kapitolu rakúsko-československých dejín a rovnako aj holokaustu na tomto území.

Práve prostredníctvom tejto online edície máte jedinečnú príležitosť sa vôbec po prvýkrát oboznámiť s výberom dokumentov, ktoré sú výsledkom systematického výskumu najmä v rakúskych a českých archívoch. Autori si samozrejme nedali záležať len na zozbieraní, výbere a sprístupnení dokumentov, veľkou prednosťou tohto projektu je kvalita sprievodných textov, ktoré poskytujú nevyhnutný kontext a vysvetlenie diania v krízovom roku 1938 v primanej miere a zaujímavo. Práve z toho dôvodu je edícia Begrenzte Flucht vhodnou nielen pre odborníkov, ale má potenciál osloviť aj širšiu verejnosť.  

Z heuristického hľadiska sú písomnosti štátnej povahy doplnené aj o zaujímavé dobové novinové články, osobné dokumenty, nechýbajú ani spomienky a rozhovory s pamätníkmi a pod. Všetky pramene sú k dispozícii v digitalizovanej podobe a v prepise v pôvodnom jazyku. Pokiaľ nebol originál napísaný v nemčine, ktorá je zároveň aj jazykom celej edície, k prekladu sa používateľ dostane jednoduchým prekliknutím priamo na internetovej stránke edície. Dobrou správou pre záujemcov v našom regióne a s domácimi jazykovými znalosťami je fakt, že viaceré dôležité dokumenty boli pôvodne v češtine či slovenčine. Časť edície je teda použiteľná aj pre tých, ktorí nemecky nečítajú.

Veľkou výhodou vytvárania edícií dokumentov na elektronickej platforme je možnosť využitia rôznych nástrojov ako je vizualizácia na mape, rýchle a prehľadné zobrazovanie komentárov k dokumentom (miesta, aktéri, kľúčové slová), dostupnosť a jednoduchosť prepojenia s odkazmi na relevantné internetové stránky a podobne.

Nová online edícia Begrenzte Flucht, ktorá vznikla v spolupráci s projektom EHRI, je výborným príkladom spojenia dobre zvolenej témy, kvalitného historického výskumu a premysleného spôsobu následného publikovania založeného na využití moderných digitálnych technológií, ktoré však zároveň ostávajú aj užívateľsky prístupnými. Preto neváhajte a sami preskúmajte možnosti tejto edície dokumentov, ku ktorej sa dostanete jednoduchým kliknutím na tento odkaz.