Vyhľadávanie

Slovenská republika (1939 - 1945)

vznikla 14. 3.1939 na základe zákona o samostatnom slovenskom štáte a na jeho čele stál Msgr. Jozef Tiso. Základným heslom štátu i strany bolo „jeden boh, jeden národ, jedna strana…”. Slovenský štát mal totalitný charakter s fašistickými prvkami. Navonok zachovával základné prvky parlamentnej demokracie: existencia systému viacerých politických strán (HSĽS, Deutsche Partei, Maďarská strana na Slov...

Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS)

V období 1.ČSR národne a katolícky orientovaná strana, bojovala proti čechoslovakizmu, resp. pražskému centralizmu. Od roku 1923 bola najsilnejšou stranou na Slovensku. Jej účasť vo vláde bola kvôli centralizmu vládnych kruhov a snahe ľudákov o autonómiu Slovenska na základe Pittsburskej dohody, len krátkodobá (1927 - 1929). Pôsobila v opozícii. V roku 1925 bola premenovaná podľa svojho zakladateľ...

Hlinkova garda ( HG )

Polovojenská organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Jej prvé oddiely vznikli v lete 1938. Garda sa stala mocenskou oporou režimu HSĽS a jej predstavitelia si nárokovali výsadné postavenie a výhody. Postupne sa stala platformou pre mnohých radikálnych členov HSĽS. Členovia HG už v období autonómie perzekvovali Čechov, Židov a členov ľudákmi zakázaných politických strán. Až do rok...

Zodpovední

Diskriminácia Židov na Slovensku začala už v období autonómie Slovenska (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939), v rannom období vlády politického režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSLS). Politici HSĽS, vedení rímskokatolíckym kňazom a ľudáckym politikom Jozefom Tisom, ktorí sa chopili moci krátko po vyhlásení autonómie, od začiatku svojho vládnutia deklarovali, že budú realizovať protižidovskú poli...

Slovensko 1938 – 1945

Od jesene 1938 do jari 1945 bolo Slovensko ovládané režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Už počas obdobia autonómie Slovenska (6.10. 1938–14. 3. 1939) zlikvidovali predstavitelia HSĽS demokraciu na Slovensku a zaviedli totalitný režim, ktorý obmedzoval základné občianske a ľudské práva obyvateľov Slovenska. Ľudácky režim na čele s Jozefom Tisom, od počiatku prenasledoval Židov žijúc...