Vyšlo nové číslo časopisu Forum Historiae Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií

Vyšlo nové číslo časopisu Forum Historiae Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií

Tento časopis už viac ako 10 rokov vydáva Historický ústav SAV. Tematické číslo 1/2019 je venované obdobiu autonómie Slovenska a rôznym aspektom začínajúceho procesu perzekúcií, ktoré počas zdanlivo krátkeho obdobia na prelome rokov 1938 a 1939, postupne začali realizovať predstavitelia nastupujúceho režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS).


Príspevky najnovšieho čísla časopisu Forum Historiae reflektujú aj dramaticky sa meniace postavenie židovskej komunity a sú dôkazom toho, že výskum tejto problematiky aj naďalej napreduje a otvára stále nové otázky. V jednotlivých štúdiách sa môžete dočítať viac o židovských utečencoch z Rakúska do Československa (Wolfgang Schellenbacher), osudoch Židov na “území nikoho” po deportáciách na jeseň 1938 (Michal Frankl), o prejavoch antisemitizmu v publicistike Karola Körpera (Miloslav Szabó), vzniku a činnosti Židovskej ústrednej úradovne (Katarína Mešková Hradská) či o reflexii obdobia autonómie v rozprávaní pamätníkov (Monika Vrzgulová).


Snaha o komplexnejšie zachytenie ďalších obetí prenasledovania zo strany ľudáckeho režimu viedla k zaradeniu štúdie o právnych nástrojoch novej moci (Katarína Zavacká) a postaveniu žien v spoločnosti (Eva Škorvanková). V časopise nájdete aj analýzu vplyvu nacistického Nemecka na rozbitie Československa (Michal Schvarc), ako aj text o spolupráci nacistov s radikálnym krídlom HSĽS prostredníctvom slovenského vysielania na vlnách Ríšskeho vysielača Viedeň (Michala Lônčíková).


Celé číslo časopisu Forum Historiae Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií je pre všetkých záujemcov voľne dostupné na internetovej stránke: http://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/autonomia-slovenska-1938-1939-pociatocna-faza-holokaustu-perzekucii.