Vyhľadávanie

Židovské pracovné tábory

Boli určené pre Židov, ktorí boli postupne vyradení z hospodárskeho života a stratili občianske práva a majetok. Vybudované boli Novákoch, Seredi a Vyhniach. Dielne s charakterom štátnych podnikov pracovali na objednávku štátnych a verejnoprávnych podnikov. Fungovali na princípe sebestačnosti - sami si hospodárili a produkovali rôzne remeselné výrobky (odevné, stolárske, stavebné a pod.). Dosahova...

Záchrancovia

Občania - Nežidia, jednotlivci, ktorí obetavo poskytovali Židom nezištnú a všestrannú pomoc, pričom sa sami vystavovali nebezpečenstvu. Označovali sa aj ako tzv. bieli Židia. V roku 1990 bolo na Slovensku asi 600 záchrancov vyznamenaných titulom Spravodlivý medzi národmi. Jednou z možností, záchrany bolo prestúpenie na katolícku či evanjelickú vieru - konvertovanie. Mnohí duchovní vystavovali falo...

Deportácie Židov zo Slovenska

Nútené vysťahovanie - spôsob konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Prvým pokusom o takéto riešenie bolo nariadenie ministerského predsedu J. Tisu krátko po Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bolo, že Slovensko bolo nútené odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Z tohto neúspechu slovenskej vlády boli obviňovaní najmä Česi a Židia. 4.11.1938 J. Tiso nariadil odsun nemajet...