Vyhľadávanie

Krátke filmy o EHRI

Predstavujeme štyri filmy o European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktoré boli dosiaľ natočené. Každý z týchto troch filmov mal premiéru na niektorej z EHRI konferencií. Filmy sú v anglickom jazyku.
Zobraziť viac

Dokumentačné stredisko holokaustu zhromažďuje archívne dokumenty, ktoré sú svedectvom  o holokauste a jeho dôsledkoch. Od roku 2008 DSH realizuje archívny výskum v rôznych archívoch na území Slovenskej republiky. Počas svojej existencie sme sa podieľali aj na identifikácii a sprístupnení neznámych dokumentov. V roku 2009 napríklad DSH pomáhalo s identifikáciou  a prezentáciou dovtedy neznámych evidenčných denníkov koncentračného tábora v Seredi z rokov 1944 - 1945, objavených v Slovenskom národnom archíve.
V tejto časti web-stránky bude DSH postupne zverejňovať výber z dokumentov, ktoré zhromaždilo počas svojej činnosti. Jednotlivé dokumenty budú kategorizované. Ako prvé postupne zverejňujeme protižidovské právne normy prijaté ľudáckym režimom na Slovensku v roku 1939.

Kategórie