Spomienkové podujatie v Humennom

Spomienkové podujatie v Humennom

Dovoľujeme si vás pozvať na spomienkové podujatie,  ktoré sa, pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, uskutoční v Humennom v sobotu 14. septembra 2019 o 16:30 v priestoroch NERV platformy (Laborecká 3). Hlavným organizátorom podujatia je NERV platforma z Humenného.

Úvodná časť programu bude venovaná prednáške o židovskej komunite v Humennom a udalostiach holokaustu, ktorú prednesie riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu historik Ján Hlavinka. Čítanie mien obyvateľov mesta Humenné, ktorí zahynuli počas holokaustu, bude spojené s pietnou spomienkou zapálením sviečok na menore v záhrade. Súčasťou programu bude aj úvaha nad esejou autorky Niny Hřídelovej Rozprávanie, ktoré viazne.