Nové knihy: Stretnutie tých, čo prežili Šoa

Nové knihy: Stretnutie tých, čo prežili Šoa

Kniha životných príbehov preživších holokaustu, obyvateľov domu pre seniorov Ohel David v Bratislave, vyšla pri príležitosti 20. roku jeho existencie. Publikáciu vydala organizácia Post Bellum SK, ktorá už od roku 2008 dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových udalostí 20. storočia. Texty autorského kolektívu redakčne pripravili  Kristína Jurčišinová a Soňa Jánošová. Osudy židovských obetí prenasledovania počas 2. svetovej vojny, pre ktorých sa neskôr Ohel David stal ich domovom, sú rozdelené do troch tematických celkov – Prežili tábory, Prežili v úkrytoch, V odboji proti fašizmu – reflektujúcich rozličné okolnosti a podmienky, za akých sa im podarilo prežiť vojnu až do jej skončenia. I napriek tomu, že najdôležitejšou zložkou tejto publikácie je jej samotný obsah a silné osobné príbehy, zaujímavá grafická úprava a citlivo nafotené portréty preživších umocňujú dojem z čítaného textu. Veľkou výhodou je dvojjazyčné, slovensko-anglické, vydanie, ktoré týmto spôsobom rozširuje okruh potenciálnych čitateľov.   


Michala Lônčíková