Vzdelávacie aktivity DSH

Vzdelávacie aktivity DSH

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa v rámci svojej činnosti dlhodobo zaoberá aj  vzdelávacími aktivitami, ktoré sú v súčasnosti orientované najmä na žiakov základných a stredných škôl. Dialógu s mladými ľuďmi sa systematicky venujeme prostredníctvom interaktívnych prednášok a diskusií. Snažíme sa nielen o rozširovanie povedomia o holokauste, ale aj o prehlbovanie vedomostí mladých ľudí o dejinách židovskej komunity a o jej mieste v spoločnosti na Slovensku.

Na prednáškach sa zaoberáme aj javmi ako xenofóbia, rasizmus, intolerancia či antisemitizmus, ktoré s holokaustom bezprostredne súvisia.

Najčastejšou cieľovou skupinou ponúkaných vzdelávacích aktivít DSH sú žiaci 9. ročníka ZŠ, 2. či 3. SŠ alebo kvartáni, ktorí majú v učebných osnovách dejiny 20. storočia. Po dohode s učiteľmi radi prispôsobíme obsah prednášok a seminárov ich konkrétnym požiadavkám a návrhom, rámcovo ponúkame nasledujúce témy:

  • Holokaust na Slovensku
  • Židovská menšina a slovenská spoločnosť 1938 – 1945
  • Antisemitská propaganda na Slovensku
  • Antisemitizmus – nacizmus – holokaust
  • Reflexia holokaustu v umení a literatúre
  • Holokaust pred súdom – retribučné súdnictvo na Slovensku 1945 – 1948

V spolupráci s rôznymi organizáciami pravidelne pripravujeme aktivity k významným výročiam súvisiacich s holokaustom. Tento rok sme pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1.) uskutočnili dve špeciálne prednášky. Prvá s názvom Tragédia, ktorá otriasla celou spoločnosťou vznikla v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (IDS Unesco) pre žiakov stredných škôl. Širšia verejnosť mala možnosť vypočuť si prednášku Dr. Jána Hlavinku o vyhladzovacom tábore v Sobibore, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zahynulo najviac Židov zo Slovenska, ktorú zorganizovalo ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku). DSH sa zároveň podieľalo aj na spoluorganizácii ďalšej zo série diskusií „Ľudia píšu Tisovi... o židovskej otázke“ v Banskej Bystrici.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sme spolu s Prípravným výborom Iniciatívy čítania mien obetí holokaustu a ICEJ Slovensko odštartovali už 4. ročník súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. Žiaci vo veku 14 – 19 rokov môžu posielať svoje práce, tentokrát na tému „Konšpirácie – holokaust – súčasnosť“, do 30. júna 2019. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas pietneho aktu Čítania mien obetí holokaustu, ktorý sa uskutoční v Bratislave začiatkom septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na našej internetovej stránke.

Okrem vyššie spomenutých aktivít je Michala Lônčíková, historička DSH, zapojená aj do vzdelávacieho projektu „Židovské kultúrne dedičstvo“, ktorý pravidelne organizuje Židovské komunitné múzeum v Bratislave.

Akékoľvek otázky ohľadom vzdelávacej činnosti Dokumentačného strediska holokaustu či prípadný záujem o prednášku pre študentov základných a stredných škôl môže posielať na emailovú adresu loncikova@dsh.sk.