Hilda Hrabovecká, jedna zo žien z prvého transportu

Hilda Hrabovecká, jedna zo žien z prvého transportu

Pri príležitosti 76. výročia odchodu prvého transportu Židov do nacistického koncentračného a  vyhladzovacieho tábora Auschwitzu si pripomíname jednu zo žien z prvého transportu a iniciátorku vzniku Dokumentačného strediska holokaustu -  pani Hildu Hraboveckú, rod. Friedmannovú (16.12.1924 – 20.12.2015).

V  transporte, ktorý dňa 25. marca 1942 vypravili príslušníci Hlinkovej gardy z  koncentračného tábora v  Poprade  a  ktorým začala prvá vlna deportácií Židov zo Slovenska, bolo 1  000 mladých žien a 
dievčat z východného Slovenska. Jednou z  deportovaných bola aj vtedy 17-ročná Hilda, ktorá pochádzala z  chudobnej viacpočetnej ortodoxnej židovskej rodiny v  Prešove.

Hildu Hraboveckú zaradili slovenské úrady  do prvej koncentrácie Židov pred deportáciami zo Slovenska a  príslušníci Hlinkovej gardy ju zaistili  v  Prešove už v  prvý deň sústreďovania - 21. marca 1942. Podľa jej slov sa na rozdiel od niektorých iných dievčat  rozhodla neukrývať  a  ani jej rodičia neverili, že by slovenské úrady mohli deportovať také mladé dievčatá. V  koncentračnom stredisku v  Poprade, kam ju spolu s  inými previezli, bola svedkom bitky a násilia zo strany gardistov, po ktorých nasledovala deportácia do tábora Auschwitz v nákladnom vagóne.

Prvý transport zo Slovenska prišiel  do tábora Auschwitz 26. marca 1942  a  slovenské židovské ženy a  dievčatá, medzi ktorými bola aj Hilda Hrabovecká, boli prvé židovské väzenkHilda Hrabovecká.yne tábora.

Pani Hrabovecká prežila v  tábore Auschwitz tri roky plné hladu, chorôb, hrôz, selekcií do plynových komôr, hraničných situácií a  rozhodnutí. V jednom z  posledných transportov, ktoré prišli zo Slovenska v  roku 1942,  do tohto tábora priviezli aj jej najstaršiu sestru Lujzu, ktorú napriek všetkým snahám a  vzájomnej podpore v  decembri 1942, počas jednej zo selekcií poslali príslušníci SS do plynovej komory.

Hilda Hrabovecká  sa stala členkou ilegálneho táborového hnutia odporu v  tábore. Pomohlo jej k  tomu odporúčanie od spoluväzenkyne, ktorá vedela o  jej ilegálnej činnosti v  radoch komunistickej mládeže v  Prešove. Snažila sa v nemocničnom bloku v  rámci svojich možností pomáhať spoluväzenkyniam ohrozeným na živote.

O  tom, čo  bolo pre ňu v  Auschwitzi najhoršie, neskôr povedala: ,,Najťažšie som znášala neustále ponižovanie a ubíjanie duše. Tú degradáciu človeka na číslom označené zviera  donútené spolupracovať so svojím katom na vlastnej likvidácii. Na likvidácii seba a spolutrpiacich".

Po takmer troch rokoch väznenia v  Auschwitzi bola Hilda Hrabovecká presunutá v januári 1945 do koncentračného tábora Ravensbrück. Krátko pred príchodom sovietskej Červenej armády, ktorá tábor oslobodila, sa jej spolu so skupinou spoluväzenkýň podarilo uniknúť a  ukryť v  lese neďaleko tábora. Po oslobodení sa vrátila do rodného Prešova. Z celej rodiny pani Hraboveckej prežil holokaust len brat Michal a sestra Blanka.

Pani Hilda Hrabovecká si neskôr založila rodinu a pokračovala v štúdiu. Narodili sa jej dve dcéry a stala sa aj starou mamou. O tábore Auschwitz a holokauste vydávala svoje osobné svedectvo, napísala knihu spomienok Ruka s vytetovaným číslom (1998) a zaslúžila sa aj o vznik divadelnej hry Holokaust, ku ktorej poskytla námet. Bola presvedčená o  tom, že holokaust je potrebné dokumentovať a pripomínať, a preto bola iniciátorkou vzniku Dokumentačného strediska holokaustu, na založenie ktorého získala aj prvé finančné prostriedky.
Hilda Hrabovecká nás navždy opustila dňa 20. 12. 2015, ale jej odkaz je tu s nami naďalej.


Fotogaléria