EHRI Portal – rapídny nárast počtu archívnych opisov

EHRI Portal – rapídny nárast počtu archívnych opisov

Projekt EHRI sa blíži k záveru svojej druhej fázy, počas ktorej sa v spolupráci s lokálnymi partnermi, vrátane DSH, podarilo markantne zvýšiť počet opisov archívnych fondov a zbierok. V súčasnosti je možné prostredníctvom webového rozhrania https://portal.ehri-project.eu/ prehľadávať opisy 63 krajín, 2 164 archívnych inštitúcií a 353 516 archívnych fondov a zbierok, vrátane opisov zo Slovenska. Pravdepodobne najväčší nárast opisov bol zaznamenaný v apríli 2019, kedy pribudlo približne 50 000 záznamov. Možnosť rýchlo vyhľadávať pramene podľa krajiny, archívnych inštitúcií či kľúčových slov robí z EHRI Portal-u dôležitú pomôcku pre výskum holokaustu.


Ďalším úspechom projektu je automatická synchronizácia EHRI Portal-u s databázami viacerých významných inštitúcií, ktoré spravujú množstvo prameňov pre výskum holokaustu, ako napríklad United States Holocaust Memorial Museum (USA), Yad Vashem (Izrael), Kazerne Dossin (Belgicko), Fortunoff Collection (Yale University, USA), American Jewish Archive (USA), ako aj časť zbierok Wiener Library (Veľká Británia). Onedlho budú podobným spôsobom napojené aj databázy NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Holandsko) a Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Taliansko). Záujemcovia o technickú realizáciu prepojenia databáz s EHRI Portal-om sa o tomto procese môžu bližšie dozvedieť v EHRI Document blog-u venovanom integrácii dát z archívu Yad Vashem v Izraeli.


Od júna 2019 je na stránke projektu EHRI dostupná aj upravená a revidovaná anglická verzia prehľadného sprievodcu po prameňoch týkajúcich sa holokaustu na území okupovaného Poľska (Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich / Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland) od Aliny Skibińskej. Navyše všetky archívne fondy obsiahnuté v tomto komplexnom sprievodcovi sa už nachádzajú aj priamo na EHRI Portal-i.


Informácie o archívnych fondoch, ktoré sú dostupné na elektronickom EHRI Portal-i, predstavujú ideálnu štartovaciu čiaru pre vedcov, ktorí začínajú s novou výskumnou témou, a práve touto cestou sa môžu oboznámiť s dokumentami naprieč rôznymi archívmi a krajinami, v ktorých sa nachádzajú. Vzhľadom na roztrúsenosť archívneho materiálu týkajúceho sa holokaustu, môže byť navštívenie EHRI Portal-u rovnako inšpiratívnym návodom na objavenie doteraz neznámych fondov aj pre skúsených bádateľov.


Pokiaľ máte záujem pravidelne dostávať informácie o novinkách a aktuálnej činnosti EHRI, môžete sa prihlásiť aj na odber špeciálneho Newslettera priamo tu.