Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

V pondelok 27. januára si svet pripomína obete holokaustu. Tento deň bol v novembri 2005 na základe rezolúcie Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k oslobodeniu nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz sovietskou armádou v januári 1945. Dňa 27. januára 2020 uplynulo presne 75 rokov od tejto udalosti.

Koncentračný tábor Auschwitz založili nacisti v roku 1940 a pôvodne slúžil na internáciu politických väzňov a vojnových zajatcov. Funkciu koncentračného tábora plnil počas celej svojej existencie, no nacisti z neho zároveň vytvorili najväčší vyhladzovací tábor. V plynových komorách tábora zavraždili aj tisíce Židov zo Slovenska. Vôbec prvý transport Židov zo Slovenska, s tisíckou židovských dievčat a mladých žien, ktorý bol vypravený z Popradu dňa 25. marca 1942, smeroval práve do Auschwitzu. V roku 1942 do tohto tábora vypravili z územia vtedajšieho Slovenska celkovo 19 transportov. Na jeseň 1944, po obnovení deportácií Židov zo Slovenska sem smerovali ďalšíe transporty. V Auschwitzi zahynuli aj tisíce Židov deportovaných v roku 1944 z častí dnešného južného a východného Slovenska, ktoré v rokoch 1938 – 1945 prináležali k Maďarsku. Za bránami tohto tábora zavraždili celkovo približne milión Židov.

Dokumentačné stredisko holokaustu pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu a 75. výročia oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz usporiadalo niekoľko podujatí. Zorganizovalo verejnú diskusiu na tému Holokaust v európskych a slovenských dejinách s historikmi Ivanom Kamencom a Jánom Hlavinkom, spolupodieľalo sa prednáške My a oni? Holokaust na Slovensku 1938 – 1945 pre žiakov stredných škôl v Univerzitnej knižnici (Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri UKB) a v spolupráci s Prípravným výborom iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu a ICEJ Slovensko vyhlásilo už 5. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.


Fotogaléria