Yerusha

Yerusha
Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.

Pramene k moderným židovským dejinám a kultúre sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych archívoch a inštitúciách, od štátnych archívov až po privátne zbierky. Sú v rôznom štádiu spracovania, či dokonca poškodenia, sú roztrúsené po archívoch najrôznejších inštitúcií, od štátnych archívnych systémov po súkromné zbierky. Judaiká sú ukryté v rozsiahlych archívnych fondoch štátnych úradov, školských, policajných, či finančných inštitúcií a ďalších najrôzneších fondoch.

Základnou víziou projektu Yerusha je zjednotenie a zverejnenie informácií o roztrieštenom židovskom písomnom dedičstve. Výsledkom projektu nebude len online portál obsahujúci informácie o k archívnym fondom a zbierkam s relevanciou k židovským dejinám, ale aj infraštruktúra prepájajúca odborné inštitúcie a bádateľov a platforma pre publikovanie digitálnych archívnych pomôcok, katalógov či odborných štúdií.
Dokumentačné stredisko holokaustu spolupracuje na projekte Yerusha s Židovským múzeom v Prahe