Workshop "Autonómia Slovenska 1938-1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií"

Workshop
Vo štvrtok 4.10. 2018 sa v Bratislave konal workshop pod názvom Autonómia Slovenska 1938–1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií (Slovak Autonomy 1938–1939: The Initial Phase of the Holocaust and Persecution). Organizátormi workshopu boli Dokumentačné stredisko holokaustu, európsky projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) a Historický ústav SAV.
Na workshope, venovanom obdobiu autonómie Slovenska, ktoré trvalo od 6.10.1938 do 14. 3. 1939 a počas ktorého sa na území vtedajšieho Slovenska etabloval totalitný režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, historici a etnológovia zo Slovenska, Čiech a Nemecka diskutovali o celom rade otázok súvisiacih s týmto kontroverzným obdobím slovenskej histórie.
S úvodnou hlavnou prednáškou "Slovensko na ceste k diktatúre" vystúpil prof. Eduard Nižňanský z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V príspevkoch ďalších účastníkov workshopu, ako aj počas diskusných blokov sa rozoberala téma formovania slovenských ústredných orgánov počas obdobia autonómie, otázka nemeckého zasahovania do vývoja na Slovensku, rôzne  prejavy antisemitizmu a perzekúcií židovského obyvateľstva, či problematika deportácií asi 7 500 Židov zo Slovenska v novembri 1938. Súčasťou workshopu boli aj príspevky o spracovaní týchto tém v rámci "Digital Humanities" v projekte European Holocaust Research Infrastructure a predstavenie tohto projektu.

Fotogaléria