Pozvanie na vedeckú konferenciu: Najnovší výskum o holokauste a antisemitizme na Slovensku

Pozvanie na vedeckú konferenciu: Najnovší výskum o holokauste a antisemitizme na Slovensku
Najnovší výskum o holokauste a antisemitizme na Slovensku

Kedy: 5. september 2023
Kde: Panenská 4, 811 03 Bratislava (klubová miestnosť Židovskej náboženskej obce Bratislava)


09:00 - 09:05 Otvorenie konferencie
Ján Hlavinka, Dokumentačné stredisko holokaustu/Historický ústav SAV, v. v. i.

09:05 - 09:10 Príhovor
Martin Kornfeld, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

I. panel (moderátor: Ján Hlavinka)

09:10 - 09:40 Súčasný stav a problémy výskumu holokaustu na Slovensku
Ivan Kamenec, historik.

9:40 - 9:55 Najnovší výskum o emigrácii Židov zo Slovenska v rokoch 1938 – 1940
Martina Fiamová, Historický ústav SAV, v. v. i.

09:55- 10:15 Diskusia

10:15 - 10:30 Prestávka na kávu


II. panel (moderátor: Martin Posch)

10:30 - 10:45 Židovské školy a ich žiaci počas holokaustu
Katarína Hradská, Historický ústav SAV, v. v. i.


10:45 - 11:00 Anatómia procesu rozhodovania o tzv. prezidenských výnimkách
Madeline Vadkerty, Gratz College, USA.

11:00 - 11:20 Diskusia
 
11:20 – 12:30 Obed


III. panel (moderátor: Katarína Hradská)

12:30 – 12:45 Problém antisemitizmu a holokaustu v Chorvátsku. Možnosti komparácie so Slovenskom
Eduard Nižňanský, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

12:45 – 13:00 Opomínaná skupina páchateľov holokaustu: etnickí Nemci
Michal Schvarc, Historický ústav SAV, v. v. i/ Múzeum kultúry karpatských Nemcov

13:00 – 13:15  Najnovší výskum o osudoch slovenských Židov deportovaných do Lublinskej oblasti v roku 1942
Ján Hlavinka, Dokumentačné stredisko holokaustu/Historický ústav SAV, v. v. i

13:15 – 13:35 Diskusia

13:35 - 13:50 Prestávka na kávu


IV. panel (moderátor: Madeline Vadkerty)

13:50 – 14:05 Holokaust, antisemitizmus a druhá generácia: prvé výsledky prebiehajúceho výskumu
Peter Salner, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

14:05 – 14:20 Holokaust vo verejnom priestore Slovenska
Monika Vrzgulová, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

14:20 - 14:40 Diskusia

14:40 - 14:50 Záver konferencie