Pozvanie na vedeckú konferenciu KAM AŽ DOSPELA NENÁVISŤ: 80 ROKOV OD PRVEJ VLNY DEPORTÁCIÍ ŽIDOV ZO SLOVENSKA (24. 3. 2022)

Pozvanie na vedeckú konferenciu KAM AŽ DOSPELA NENÁVISŤ: 80 ROKOV OD PRVEJ VLNY DEPORTÁCIÍ ŽIDOV ZO SLOVENSKA (24. 3. 2022)

Vedecká konferencia

Kam až dospela nenávisť: 80 rokov od prvej vlny deportácií Židov zo Slovenska

Konferencia bude vysielaná online prostredníctvom You Tube na: https://youtu.be/hcm2LfYBJCA


PROGRAM

9:00 Otvorenie

9:00 – 9:05 Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

9:05 – 9:10 Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu

9:10 – 9:15 Príhovor predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richarda Dudu


Referáty:

9:15 – 9:40 Key note: Prekročený Rubikon: Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942

                               Ivan Kamenec, Historický ústav SAV, Bratislava

9:40 – 10:00  Slovenskí Židia v getách Lublinskej oblasti v roku 1942

                               Ján Hlavinka, Historický ústav SAV, Bratislava /Dokumentačné stredisko holokaustu

 

10:00 – 10:15 Diskusia

10:15 – 10:30  Prestávka

 

10:30 – 10:50 Susedia kolaborantmi. Slovenské obyvateľstvo a deportácie Židov v roku 1942

                               Hana Kubátová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

 

10:50 – 11:10 Páchatelia holokaustu - príklad etnických Nemcov

                              Michal Schvarc - Martina Fiamová, Historický ústav SAV, Bratislava

11:10 – 11:25 Diskusia

11:25 – 13:00 Obedňajšia prestávka

 

13:00 – 13:20  Antisemitská propaganda v čase prvej vlny deportácií Židov v roku 1942

                             Eduard Nižňanský, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

13:20 -  13:40  Ľudia píšu Tisovi: Arizátori

                             Madeline Vadkerty, Gratz College, USA

 

13:40 – 13:55 Diskusia

 

13:55 – 14:15  Učenie o holokauste - esencia

                            Alžbeta Śnieżko, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

14:15 – 14:35  Metodické východiská  využitia expozície židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja v synagóge v Senci. Problematika výučby holokaustu

                             Ján Mitáč, Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – Juraj Varga, Centrum edukácie a inovácií, Trebišov

 

14:35 – 14:50 Diskusia

14:50  Záver konferencie

 
Podujatie moderuje:
Soňa Gyarfášová.