Pozvanie na vedeckú konferenciu HOLOKAUST NA SLOVENSKU( 1938-1945) : PRÍČINY, PRIEBEH, DÔSLEDKY

Pozvanie na vedeckú konferenciu HOLOKAUST NA SLOVENSKU( 1938-1945) : PRÍČINY, PRIEBEH, DÔSLEDKY
Vedecká konferencia sa uskutoční 9. septembra 2021 a bude vysielaná naživo na Facebooku, na stránke Dokumentačné stredisko holokaustu. Podujatie sa koná pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu a pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Fotogaléria