Nová kniha: Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti

Nová kniha: Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti

Nová kniha historika Martina Pekára Príbeh Juraja Szánta je venovaná rozprávaniu o živote človeka, ktorému sa podarilo prežiť holokaust na území Slovenska. Juraj Szánto prežil aj vďaka tomu, že sa mu iní ľudia odhodlali pomôcť. Práve preto nesie kniha viac ako príznačný podtitul Rozhovor o záchrancoch a obeti.

Podnet k začatiu dialógu s historikom dal sám Juraj Szánto, ktorý si želal, aby sa jeho príbeh zachoval: „Som realista bez optimizmu. Prežil som päť režimov a chcem zanechať pre spoločnosť pár slov, aby som ju pomohol ochrániť pred návratom do minulosti. Ako päťročný som stratil matku. Otec bol starostlivý a snažil sa ma naučiť, ako žiť, keď ostanem odkázaný sám na seba. Na vojnové obdobie nerád spomínam, bolo kruté a neznesiteľné. Prežil som ho vďaka tomu, že som bol obklopený mnohými vzácnymi, šľachetnými, dobromyseľnými ľuďmi, a vďaka práci a povinnostiam, ktoré ma zamestnávali. Okrem toho som určite musel mať nad sebou aj strážneho anjela, aby som to všetko zvládol. Prekonať negatíva vojnového obdobia mi pomohlo šťastné manželstvo.“

Výsledkom spoločného stretávania sa Juraja Szánta a Martina Pekára je nová publikácia, ktorej gro tvorí práve rozhovor o neobyčajnom živote prešovského rodáka, syna významného podnikateľa – staviteľa. Aj napriek tomu, že Juraj Szánto sám tvrdí, že na obdobie vojny nerád spomína, odhodlal sa vypovedať o tom, čomu musel čeliť, neopomínajúc aj pomoc ľudí okolo neho. V jeho prípade však neostalo len pri slovách a svojich záchrancov navrhol na ocenenie Spravodlivý medzi národmi.

Samotné rozprávanie je doplnené pútavým obrazovým materiálom, ktorý sa viaže priamo k životu Juraja Szánta, prešovskej židovskej komunite či obdobiu slovenského štátu a realizácii politiky antisemitizmu. Martin Pekár doplnil rozhovor sprievodnou štúdiou a vysvetlivkami, aby sa v príbehu nestratil ani laický čitateľ.

Zdá sa, že rozprávaní o osudoch ľudí, ktorých život sa odohrával na pozadí turbulentného 20. storočia, nebude nikdy dosť. Snaha „zaľudniť“ dejiny konkrétnymi aktérmi s ich starosťami i radosťami je jednou z ciest, ktoré nám môžu pomôcť si uvedomiť, že história nie je len hŕbou faktov a dátumov veľkých politických rozhodnutí, ale predovšetkým časopriestorovou kulisou, za ktorou žili rovnakí ľudia ako my. Niektorých z nich okolnosti a niekdajšie politické režimy dotlačili do hraničných situácií, ktoré si dnes sotva dokážeme reálne predstaviť. Práve o tom je aj životný Príbeh Juraja Szánta vypovedaný podľa skutočných udalosti.

PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018. 122 s.

Michala Lônčíková