MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU
27. januára 1945, teda presne pred 77 rokmi bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz, najväčší z nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. V roku 2005 bol práve 27. január vyhlásený Organizáciou spojených národov za deň, počas ktorého si svetová verejnosť pripomína obete holokaustu.

Do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz deportoval v roku 1942 režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany celkovo 19-tisíc Židov z územia vtedajšieho Slovenska. Ďalšie tisíce obetí vyviezli do tohto tábora po nemeckej okupácii a obnovení deportácií Židov na jeseň roku 1944.

Zahynuli tu aj tisíce Židov, ktorí boli deportovaní z častí dnešného južného a východného Slovenska, prináležiacich v rokoch 1938 – 1945 k Maďarsku.
V tábore Auschwitz, ako aj v táboroch Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, či na iných miestach zahynulo počas holokaustu približne 70-tisíc Židov z územia bývalého ľudáckeho slovenského štátu a pokiaľ hovoríme o území celého dnešného Slovenska, počet obetí sa odhaduje na 105-tisíc.

Dokumentačné stredisko holokaustu pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, odvysiela priamo 27. januára 2022 o 18.00 hod. na svojej Facebook-ovej stránke online besedu Najnovší výskum o holokauste na Slovensku - otázky, ktoré zostávajú aj po desaťročiach.

Pozvanie do diskusie prijali:

Hana Kubátová - Univerzita Karlova v Prahe,
Zuzana Tokárová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Michal Schvarc - Historický ústav SAV v Bratislave,
Ján Hlavinka - Dokumentačné stredisko holokaustu a Historický ústav SAV v Bratislave.

Diskusiu bude moderovať novinárka Soňa Gyarfašová.


Fotogaléria