EHRI Document Blog – digitálne technológie a publikovanie archívnych dokumentov

EHRI Document Blog – digitálne technológie a publikovanie archívnych dokumentov

Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktorého slovenským partnerom je Dokumentačné stredisko holokaustu, je podpora výskumu holokaustu vybudovaním digitálnej infraštruktúry, ktorá jednak poskytne informáciu o mieste uloženia relevantných archívnych dokumentov v rôznych krajinách a zároveň umožní nové formy práce a prezentácie týchto dokumentov.

Novými formami práce s archívnymi dokumentami a spôsobmi ich prezentácie sa zaoberá EHRI Document Blog, na ktorom pravidelne pribúdajú príspevky historikov, archivárov či knihovníkov. Jednotliví autori v nich jasne ukazujú, že snahy o využívanie digitálnych technológií v humanitných vedách majú reálne opodstatnenie a dokážu výrazne zefektívniť, ako historický výskum tak aj prezentáciu jeho výsledkov.

 

V jednotlivých blogoch je názorne predvedené, že vizuálne materiály nemusia plniť len úlohu ilustračných záberov, ale stávajú sa plnohodnotnou súčasťou publikovaných textov. Vynikajúcim príkladom využitia interaktívnej mapy je blog českého historika Michala Frankla o správach z „územia nikoho“. Napríklad v československo-maďarskom pohraničnom pásme sa na jeseň 1938 ocitli aj Židia zo Slovenska, ktorých deportáciu nariadili politickí predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany po I. Viedenskej arbitráži v novembri 1938. Čitateľ textu M. Frankla si už nemusí zisťovať z iných zdrojov informácie o geografii Československa, ale s pomocou nástrojov použitých v tomto blogu rýchlo získa prehľad, o ktorých konkrétnych geografických oblastiach sa v texte hovorí. Rýchla lokalizácia obcí ako Miloslavov či Veľký Kýr nie je vždy jednoduchá ani pre našinca, nieto ešte pre zahraničných čitateľov. Použité mapy sú navyše prepojené aj priamo s citovaným prameňom – reportážou z návštevy tábora v Miloslavove. Čítanie obsahovo zaujímavého textu sa týmto spôsobom stáva ešte atraktívnejším a pútavejším.

Práve potenciál osloviť rovnako laickú ako i odbornú verejnosť, nehovoriac o študentoch spoločenských vied, je veľkou prednosťou EHRI Document Blogu. Jednotlivé príspevky reflektujú rôzne typy historických prameňov a sú výbornou ukážkou toho, čo sa z nich dá vyťažiť s pomocou digitálnych technológií a ako správne pristupovať k ich interpretácii. Z mnohých zaujímavých blogov spomeňme tiež ukážku interpretácie fotografie z deportácie utečenca z Viedne či registračných kariet preživších holokaustu v Poľsku. Veľkou výhodou online databáz je zrýchlenie a zjednodušenie možností, ako sa venovať zachyteniu osobných príbehov. Konkrétny príklad, ako poskladať takéto mozaiky z informácií roztrúsených po rôznych archívoch vo svojom blogu  o Fajge Fajnzylber rozobrala Serafima Velkovich z Yad Vashem. Podobnou ukážkou je aj príbeh Lotty Porgesovej, ktorý sa začal jej identifikáciou na jednej fotografii, a ktorý do úspešného konca doviedla Eva Strusková.

Vyššie spomenuté blogy ako aj mnoho ďalších zaujímavých príspevkov objavíte rýchlo a ľahko, ak kliknete na EHRI Document Blog a pustíte sa do čítania.   

Pokiaľ máte záujem pravidelne dostávať informácie o novinkách  a aktuálnej činnosti EHRI, môžete sa prihlásiť aj na odber špeciálneho Newslettera priamo tu.