5. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

5. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, ICEJ Slovensko

(Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu 27. januára 2020 vyhlasujú 5. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

 

Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa môžu týkať výskumu konkrétnych životných osudov židovských susedov alebo reflektovať na tohtoročnú tému:

 

Umenie spútané ostnatým drôtom: Umelci v koncentračných táboroch – koncentračné tábory v umeleckej tvorbe

 

Širšie koncipovaná téma vytvára priestor pre rôzne možnosti jej spracovania od osudov umelcov väznených v koncentračných táboroch až po reflexiu udalostí holokaustu v umení v minulosti i v súčasnosti.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné dejiny vlastného štátu a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

 

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.


Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať a uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Michale Lônčíkovej (DSH) najneskôr do 30. júna 2020 na e-mailovú adresu: 

 

loncikova@dsh.sk


Vyhodnotenie súťaže

Autorky a autori víťazných prác budú pozvaní a vyhlásení na pietnom akte Čítania mien obetí holokaustu, ktorý sa už od roku 2009 pravidelne koná v Bratislave vždy začiatkom septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.


Za prípravný výbor: Ľuba Lesná, publicistka, Andrea Švecová, ICEJ Slovensko a Michala Lônčíková, Dokumentačné stredisko holokaustu