Vyhľadávanie

DSH sa od svojho vzniku zapájalo aj do medzinárodných projektov. V súčasnosti zástupujeme Slovensko v projektoch Yerusha a Zločiny proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny.

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac

Židovská hviezda

Štít Dávidov - Magen David. Šesťcípahviezda - hexagram zložený z dvoch trojuholníkov. Od 17. storočia sa začal používať ako náboženský symbol judaizmu. Počas druhej svetovej vojny ním boli Židia v niektorých krajinách povinne označení. V slovenskom štáte bol vývoj židovského označenia nasledovný: 1941 - v Šarišsko-Zemplínskej župe žltá páska okolo ľavého ramena na vrchnom obleku, po vydaní Židovsk...

Obyvatelia

Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 prijala väčšina slovenských obyvateľov s radosťou, istými ilúziami, ale aj s obavami z budúcej nemeckej agresívnej politiky, resp. čo im prinesie zmenená situácia v podobe vlastného štátu. Právne normy, názory politikov vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) už od 6. októbra 1938 (vyhlásenie autonómie Slovenska) signalizovali o...

Viedenská arbitráž

Rozhodnutie veľmocí (Nemecko, Taliansko) o odstúpení južných území Slovenska v prospech Maďarska. Udialo sa tak na základe dodatku Mníchovskej dohody, pri ktorej ČSR odstúpilo Nemecku územia s väčšinou nemeckého obyvateľstva. Slovensko naplnením tohto rozhodnutia stratilo napr. Košice, Rožňavu, Rimavskú Sobotu, Lučenec, Levice, Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Dunajskú Stredu. Reakciou na tento neúsp...

Úrad propagandy

Bol súčasťou predsedníctva slovenskej vlády a v jeho vedení stál Alexander Mach. Mal usmerňovať tlač, rozhlas, umenie a výchovu v záujme slovenského štátu a jeho politických špičiek. K riešeniu židovskej otázky na Slovensku prispieval vydávaním protižidovských letákov, plagátov a vydávaním nástenných Ľudových novín. Najväčšie rozmery nadobudla protižidovská propaganda po vypuknutí SNP, keď boli Ži...