Vyhľadávanie

DSH

Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) je pridruženou organizáciou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO). Vo svojej súčasnej podobe vzniklo v roku 2005. Prvý podnet pre vznik DSH dala ešte v roku 1992 pani Hilda Hrabovecká, žena, ktorá bola prvým transportom v marci 1942 deportovaná do Auschwitzu.  Od podnetu k naplneniu cieľa však viedla dlhá cesta. V rok...

Mailing list

Ak chcete dostávať najnovšie informácie o činnosti DSH (a dokumentoch zverejnených na stránke), vpíšte svoju e-mailovú adresu. Zaradíte ju tak do nášho mailing-listu.

ExportovaťPremazať

Vzdelávací program Židovské kultúrne dedičstvo

Od roku 2012 DSH spolupracuje so Židovským komunitným múzeom v Bratislave na vzdelávacom programe pre stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja. Štruktúra programu: 4 stretnutia s vybranou skupinou stredoškolákov – spolu 7 vyučovacích hodín Príprava v triede: Kto sú Židia: stereotypy a predsudky, židovské náboženstvo, zvyky a sviatky (90 min) Návšteva Pamätníka Chatama Sofera (45 min) Návš...
DSH sa od svojho vzniku zapájalo aj do medzinárodných projektov. V súčasnosti zástupujeme Slovensko v projektoch Yerusha a Zločiny proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny.

Yerusha

Projekt a pripravovaná databáza Yerusha je jedným zo zásadných projektov digital humanities v európskom prostredí. Cieľom projektu je zhromaždiť a zverejniť informácie o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.
Zobraziť viac