Vyhľadávanie


Vládne nariadenie č. 137/1939 Sl. z. o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a v iných majetkových podstatách

Vládne nariadenie č. 137/1939 Sl. z. umožnilo úradom menovať do firiem (podnikov) Židov tzv. dôverníkov alebo dočasných správcov. Zmyslom nariadenia bolo poskytnúť záujemcom o prevzatie (arizáciu) firiem Židov čas na zoznámenie sa s tou-ktorou firmou a prax v jej vedení.
Zobraziť viac Protižidovská legislatíva na Slovensku (1939 – 1945)

Operačná skupina H (Einsatzgruppe H)

Jedna z nacistických bezpečnostných zložiek, zostavená na konci augusta 1944 za účelom perzekučných opatrení na území západného a stredného Slovenska počas jeho okupácie nemeckými vojenskými jednotkami. Operačná skupina H Bezpečnostnej polície a Bezpečnostnej služby (Einsatzgruppe H der Sipo und des SD) mala za úlohu vyhľadávať a účastníkov povstania, osoby podozrivé z podpory povstania a Židov. J...