Vládne nariadenie č. 145/1939 Sl.z. o vylúčení židov z práv na verejné lekárne a o usmernení počtu zamestnancov v lekárňach