Vyhľadávanie

Projects and Lectures / Good examples

DSH v rokoch 2006 – 2012 vypracovalo pre ministerstvo školstva systematický vzdelávací program pre učiteľov stredných škôl. Obsahoval semináre a workshopy na Slovensku a v spolupráci so zahraničnými partnermi v Českej republike (Památník Terezín), Nemecku (Haus der Wannsee-konferenz) a v Izraeli (Medzinárodná škola Yad Vashem).Aktuálne metódy a techniky vzdelávania, ako aj tematické okruhy boli ná...