Preklad správy Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu

Preklad správy Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu
Slovenský preklad Správy Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z autorizovanej nemeckej verzie, ktorý vznikol na objednávku Dokumentačného strediska holokaustu v r. 2008.
Po prvý raz na Slovensku a v slovenčine bol publikovaný v knihe A. Wetzlera Čo Dante nevidel, ktorá vyšla v r. 2009 v edícii Pamätaj vo vydavateľstve MilaniuM, Dunajská Lužná.
Správa Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu
Show documentText version of document Download