Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti / Holocaust as a Historical and Moral Problem of the Past and the Present

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti / Holocaust as a Historical and Moral Problem of the Past and the Present
Zostavovatelia: Monika Vrzgulová, Daniela Richterová

Rok vydania: 2008

Jazyk: slovenský, anglický.

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu, Úrad vlády SR