7.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

7.ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH), ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Pravda a láska, občianske združenie, vyhlasujú pri príležitosti 80. výročia vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré sme si pripomenuli 25. 3. 2021,  7. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. Súťaž je už tradične sprievodným podujatím Čítania mien obetí holokaustu, ktoré sa každoročne koná v Bratislave 9. septembra, teda v Deň pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia, kedy sa vyhlasujú aj výsledky súťaže.

Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa tento rok budú týkať témy:

Kam až dospela nenávisť: 80 rokov od prvej vlny deportácií Židov z pohľadu dnešných mladých ľudí

Deň pred 80. výročím vypravenia prvého transportu zo Slovenska (24. 3. 2022) sa v Bratislave, pod organizačnou záštitou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, DSH, ICEJ a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR konala vedecká konferencia Kam až dospela nenávisť: 80 rokov od prvej vlny deportácií Židov zo Slovenska. Rozhodli sme sa premostiť túto konferenciu a informácie, ktoré na nej zazneli s aktuálnym ročníkom súťaže a pripájame link na záznam z konferencie:

https://www.youtube.com/watch?v=R-Zd1xGucDI

V popise videa, ktoré je zverejnené na platforme YouTube nájdete aj presné minutáže jednotlivých príspevkov.

Téma 7. ročníka študentskej súťaže opäť vytvára priestor pre spracovanie formou úvahy, alebo eseje.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné slovenské dejiny a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov, zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať, uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Dokumentačnému stredisku holokaustu najneskôr do 31. júla 2022 na e-mailovú adresu: sutaz@dsh.sk.

Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžu záujemcovia o súťaž posielať aj otázky, ktoré sa týkajú súťaže.