Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: ďalší termín hodnotenia žiadostí 31.12.2017