Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: ďalší termín hodnotenia žiadostí 31.12.2017

Výskumné stáže EHRI 2016 – 2018: ďalší termín hodnotenia žiadostí 31.12.2017
Cieľom výskumných stáží EHRI (European Holocaust Research Infrastructure fellowship) je podpora výskumu Holokaustu poskytovaním prístupu ku kľúčovým archívnym fondom a zbierkam, ako aj prístupu k relevantnému know-how v oblasti archívnictva a digitalizácie. Výskumné stáže EHRI sú určené pre bádateľov, archivárov, kurátorov a zvlášť študentov doktorandského štúdia s obmedzenými zdrojmi. EHRI štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, diéty a cestovanie. Prihlášku možno podať kedykoľvek, pričom hodnotenie a výber prebieha každých 9 mesiacov. Ďalší termín hodnotenia žiadostí je 31. decembra 2017. Viac informácií o programe nájdete tu.