Vyhľadávanie

Dokumentačné stredisko holokaustu vydalo počas svojej existencie viacero vedeckých prác, odborných publikácií, ako aj  zborníkov z vedeckých konferencií. Tu ponúkame niektoré z našich titulov na stiahnutie vo formáte PDF.

Žiadosť o informácie o obetiach holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu poskytuje informácie o prenasledovaní obetí holokaustu rodinným príslušníkom obetí. Poskytované informácie sú výsledkom archívneho výskumu.Odborný garant: Mgr. Ján Hlavinka, PhD. V prípade záujmu o informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@holokaust.sk