Vyhľadávanie

Židovská hviezda

Štít Dávidov - Magen David. Šesťcípahviezda - hexagram zložený z dvoch trojuholníkov. Od 17. storočia sa začal používať ako náboženský symbol judaizmu. Počas druhej svetovej vojny ním boli Židia v niektorých krajinách povinne označení. V slovenskom štáte bol vývoj židovského označenia nasledovný: 1941 - v Šarišsko-Zemplínskej župe žltá páska okolo ľavého ramena na vrchnom obleku, po vydaní Židovsk...

Úrad propagandy

Bol súčasťou predsedníctva slovenskej vlády a v jeho vedení stál Alexander Mach. Mal usmerňovať tlač, rozhlas, umenie a výchovu v záujme slovenského štátu a jeho politických špičiek. K riešeniu židovskej otázky na Slovensku prispieval vydávaním protižidovských letákov, plagátov a vydávaním nástenných Ľudových novín. Najväčšie rozmery nadobudla protižidovská propaganda po vypuknutí SNP, keď boli Ži...

Protižidovské nariadenia (prijaté vládou) a zákony ( prijaté Snemom SR )

Právne normy, ktoré obmedzovali Židov v najrôznejších oblastiach hospodárskeho, sociálneho a verejného života. Kým vládne nariadenia a nariadenia vlády s mocou zákona prijímala vláda Slovenskej republiky (1939 - 1945), zákony a ústavné zákony boli schvaľované Snemom Slovneskej republiky a podpisované prezidentom Slovenskej republiky. Protižidovská politika bola jednou z hlavných súčasti legislatív...

Príbehy o židovskej identite

Autori: Éva Kovács, Júlia Vajda

Rok vydania: 2013

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Dokumentačné stredisko holokaustu

DSH za podpory Nadácie EZRA a Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. vydalo preklad odbornej publikácie autoriek Évy Kovács a Júlie Vajda Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek – Príbehy o židovskej identite.
Zobraziť viac