Akreditovaný vzdelávací program

Akreditovaný vzdelávací program

Od roku 2013 ponúka Metodicko-pedagogické centrum pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov akreditovaný program 792/2013-KV Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku, pripravila ho naša pracovníčka M.Vrzgulová.

Vzdelávací program plynule nadväzuje na vzdelávacie aktivity Metodicko-pedagogického centra a Dokumentačného strediska holokaustu, ktoré od svojho vzniku (2005) pripravovalo a pripravuje vzdelávacie programy pre pedagógov. Tento program ponúka pre pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov najnovšie trendy vo vzdelávaní ľudskoprávnej problematiky v podobe aktuálnych poznatkov – výsledkov akademického výskumu a inovatívnych metodických postupov a techník používaných v tomto procese v súčasnosti.

Ciele programu:                   

  • sprístupnenie najnovších vedeckých poznatkov o holokauste na Slovensku a ich vhodné využitie vo vzdelávacích a výchovných aktivitách pedagogických zamestnancov (ďalej PZ).
  • integrácia inovatívnych metód a techník vzdelávania o holokauste s väzbami na ochranu ľudských práv do vzdelávacieho procesu v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom a v súlade s kľúčovými kompetenciami žiaka.
  • akcelerácia kritickej sebareflexie účastníkov programu vo vzťahu k danej problematike, ako aj analýza reflexie tejto problematiky v súčasnej spoločnosti na Slovensku.
  • generovanie a produkovanie vlastných inovatívnych špecifických vzdelávacích postupov účastníkmi vzdelávacieho programu, ktoré budú reflektovať aktuálnu situáciu a potreby konkrétnej školy a školského zariadenia.

Program sa skladá z prezenčnej a dištančnej časti v rozsahu 90 hodín.

K uvedenému programu bol vydaný aj učebný text, na ktorom sa podieľali významní odborníci v oblasti výskumu a vzdelávania o holokauste: Ivica Bumová, Ján Hlavinka, Ivan Kamenec a Monika Vrzgulová. Učebý text získate tu.
Viac informácií o vzdelávacom programe, jeho štruktúre a možnosti prihlásiť sa, nájdete na stránke Metodicko-pedagogického centra.